انتقال کلنی­های زنبورعسل
انتقال کندوهای زنبور عسل
اگر جابه­ جایی محدود و در حیطه زنبورستان باشد بهترین راه این است که مثلاً هر روز ۱ یا ۲ متر کندوها را به سمت محل موردنظر حرکت دهیم. با این شیوه زنبورها قادر خواهند بود موقعیت محلی کندوی خود را در خاطر خود نگه دارند و دچار خطا برای پیدا کردن کندوی خود نشوند.
اما اگر جا به ­جایی به مناطق دورتر، مثلا در فاصله ­ی ۱ یا چند کیلومتری (حداکثر ۴ کیلومتر) است، ابتدا کلنی­ها را به محلی حدود ۱۰ کیلومتری و یا بیشتر منتقل کنید و پس از اینکه چند روز در آن محل ماندن و خاطره­ ی محل قبلی را فراموش کردند آنها را به محل جدید که فرضاً فاصله ­ی آن کمتر یا در حد ۳ کیلومتر از محل اولیه است، منتقل کنید. این عمل به آن جهت است که شعاع پروازی زنبورعسل حدود ۳ کیلومتر است و در صورتی که زنبورها مستقیماً به آن محل مورد استقرار منتقل شوند، زنبورهای چراکننده به محل قبلی خود باز می­گردند. لذا انتقال کلنی­های زنبورعسل به فاصله ­ی بیش از ۳ کیلومتر از محل قبلی معمولاً موجب بازگشت زنبورهای چراکننده به محل  اولیه نخواهد شد.
چند نکته مهم برای جابه­ جایی کلنی­های زنبورعسل
 • زمان انتقال: جا به ­جایی باید در مواقعی باشد که تمام زنبورهای چراکننده در کندوهای­شان باشند. این زمان پس از غروب آفتاب و یا قبل از روشن شدن هوا در صبح است.
 • مسدود کردن تمامی سوراخ­ها: بستن کلیه شکاف­ها، سوراخ­ها و درب کشویی سوراخ پرواز به غیر از سوراخ­های تهویه. محکم کردن قاب­های داخل کندو که باید با پرکردن فضاهای خالی با قاب­های عسل و یا به وسیله­ ی کوبیدن میخ در طرفین قاب آخر از تکان خوردن و جا به­ جا شدن آنها جلوگیری کرد.
 • محکم کردن درب کندو با میخ: درب کندوها را به وسیله­ی میخ به بدنه بکوبید تا در جریان جا به ­جایی، درب کندو باز نشود. برای این کار میخ بلندی در جلو و میخ دیگری در عقب به طور مورب کوبیده به طوری که حدود ۱ سانتی­متر از میخ بیرون باشد تا بتوان بعد از پایان کار آن را به آسانی خارج کرد.
 • وسیله ­ی نقلیه ­ی مناسب: وسیله­ ی حمل و نقل باید متناسب با تعداد و حجم کل کندوها باشد. کندوها در وسیله ­ی نقلیه باید طوری چیده شود که سوراخ پرواز به سمت جلوی ماشین باشد و فضای کوچکی بین آنها برای انجام تهویه وجود داشته باشد. ارتفاع چیدن کندوها حتی ­الامکان باید به اندازه ­ی لبه ­ی فوقانی باربند باشد. پس از بارگیری تمام ردیف­ های کندو روی باربند با طناب و یا… بسته شود و امکان شُل شدن آن نباشد. بهتر است وسیله ­ی نقلیه در بین راه توقف نداشته باشد، در صورت نیاز برای مدت کوتاه در سایه توقف شود.
 • زمان حرکت: زمان حرکت را طوری تنظیم کنید که هنگام شب به محل موردنظر برسید تا زنبورها تمایلی به خارج شدن از کندو نداشته باشند.
 • موقعیت کندوها: محل استقرار کندوها باید طبق مشخصات زیر باشد: الف-مسطح باشد ب-در محلی مرتفع قرار گیرد. د-کندوها پشت به باد باشند.
ضمناً پس از پیاده کردن کندوها درب کشویی سوراخ پرواز آنها را باز کنید.
 • اولین بازدید: پس از مستقر کردن کندوها در محل موردنظر، اولین بازدید ۳ روز بعد صورت گیرد تا زنبورها به آرامش کافی رسیده باشند و فرصت کافی برای آشنا شدن با محل جدید داشته باشند.
توصیه­ های مهم
 • اگر هوا گرم بود (بالاتر از ۳۵ درجه) در بین راه گاه به گاه مقداری آب روی کندوها پاشیده شود.
 • اگر مجبور هستید که در طول روز کندوها را منتقل کنید، مقداری دود غلیظ از طریق سوراخ پرواز وارد کندو کنید.
 • اگر مجبور شدید در طول روز حرکت کنید یک یا چند کندوی حاوی زنبور و یا بدون زنبور ولی حاوی شان­های بافته شده را در محوطه قرار دهید تا زنبورها پس از مراجعت به آنها وارد شوند تا بعداً منتقل شوند.
 • انتقال کندوها در هنگام پاییز و زمستان و در نقاطی که هوا خنک است با مشکلات کمتری روبرو می­شود زیرا زنبورها تمایل زیادی برای خارج شدن از کندو را ندارند و در نتیجه داخل کندو گرم و خوب است و هیچ­گونه مشکلی وجود ندارد.
عضویت در خبرنامه دریافت هفتگی اخبار
دنبال کنید